Language of document :

Žalba koju je 9. rujna 2019. podnio Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 28. lipnja 2019. u predmetu T-741/16, Changmao Biochemical Engineering protiv Komisije

(predmet C-666/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (zastupnici: K. Adamantopoulos i P. Billiet, avocats)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Hyet Sweet

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

u cijelosti ukine presudu Općeg suda od 28. lipnja 2019. u predmetu T-741/16;

prihvati žaliteljev prvostupanjski zahtjev iz njegove tužbe pred Općim sudom i poništi pobijanu uredbu1 u dijelu u kojem se odnosi na žalitelja, u skladu s člankom 61. Statuta Suda; i

naloži drugoj strani u postupku i intervenijentu pred Općim sudom snošenje žaliteljevih troškova u žalbenom postupku i postupku pred Općim sudom u predmetu T-741/16.

Podredno, žalitelj od Suda zahtijeva da:

vrati predmet Općem sudu radi donošenja odluke o drugom dijelu prvog tužbenog razloga;

podrednije, vrati predmet Općem sudu radi donošenja odluke o bilo kojem drugom tužbenom razlogu u mjeri u kojoj to dopušta stanje postupka; i

o troškovima odluči naknadno.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj ističe pet žalbenih razloga.

Prvi žalbeni razlog: utvrđenja Općeg suda u točkama 54., 64.-67., 69.-70., 78.-80., 87., 93. i 97.-98. pobijane presude zahvaćena su očitim pogreškama u primjeni prava i iskrivljavaju činjenice utvrđivanjem da žaliteljevi računi nisu bili pripremljeni u skladu s međunarodnim revizorskim standardima (IAS) te stoga ne zadovoljavaju članak 2. stavak 7. točku (c) drugu alineju Osnovne uredbe2 . Nadalje, Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava kad je odbio ispitati žaliteljev zahtjev na temelju članka 2. stavka 7. točke (c) treće alineje Osnovne uredbe.

Drugi žalbeni razlog: utvrđenja Općeg suda u točkama 113., 115.-118., 125.-126. i 128.-130. pobijane presude zahvaćena su očitim pogreškama u primjeni prava i iskrivljuju činjenice utvrđivanjem da Komisija nije povrijedila članak 2. stavak 7. točku (a), članak 6. stavak 8. i članak 9. stavak 4. Osnovne uredbe i svoju obvezu pažnje i dobre uprave time što nije zahtijevala i ocijenila detaljan popis izvoznih transakcija proizvođača iz analogne zemlje.

Treći žalbeni razlog: utvrđenja Općeg suda u točkama 141.-144., 152.-153. i 155.-162. pobijane presude zahvaćena su očitim pogreškama u primjeni prava i iskrivljuju činjenice utvrđivanjem da Komisija nije povrijedila članak 2. stavak 10. i članak 9. stavak 4. Osnovne uredbe, članak 2. stavak 4. Antidampinškog sporazuma WTO-a i svoju obvezu pažnje i dobre uprave odbijanjem prilagođavanja normalne vrijednosti i žaliteljeve izvozne cijene za potrebe izračunavanja dampinške marže.

Četvrti žalbeni razlog: utvrđenja Općeg suda u točkama 148. i 150. pobijane presude zahvaćena su očitim pogreškama u primjeni prava i iskrivljuju činjenice utvrđivanjem da Komisija nije povrijedila članak 3. stavke 2. i 3. i članak 9. stavak 4. Osnovne uredbe, načelo dobre uprave i svoju obvezu pažnje neprilagođavanjem neštetne razine cijena Unijinih proizvođača na temelju razlika u dodatnim uslugama, pakiranju, patentu i know how tantijemima koje plaća industrija Unije.

Peti žalbeni razlog: utvrđenja Općeg suda u točkama 189.-191., 194., 200.-201. i 203.-206. pobijane presude zahvaćena su očitim pogreškama u primjeni prava i iskrivljuju činjenice utvrđivanjem da Komisija nije povrijedila članak 2. stavak 7. točku (a), članak 2. stavak 10., članak 3. stavke 2., 3. i 5., članak 6. stavak 8. i članak 9. stavak 4. Osnovne uredbe, načelo dobre uprave i obvezu pažnje propustivši osigurati da troškovi industrije Unije povezani s nabavom sirovina od povezanog dobavljača budu u skladu s tržišnim uvjetima bez zahtijevanja dovršetka upitnika povezanog dobavljača.

____________

1 Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1247 оd 28. srpnja 2016. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz aspartama podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL 2016., L 204, str. 92.)

2 Uredba (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (SL 2016., L 176, str. 21.)