Language of document :

A Törvényszék (második tanács) T-741/16. sz., Changmao Biochemical Engineering kontra Bizottság ügyben 2019. június 28-án hozott ítélete ellen a Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd által 2019. szeptember 9-én benyújtott fellebbezés

(C-666/19 P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (képviselők: K. Adamantopoulos és P. Billiet ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Hyet Sweet

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

teljes egészében helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszékének a T-741/16. sz. ügyben 2019. június 28-án hozott ítéletét;

adjon helyt a fellebbező által a Törvényszékhez benyújtott keresetben előterjesztett kereseti kérelmeknek, és az Európai Unió Bírósága alapokmányának a 61. cikke alapján a fellebbezőt érintő részében semmisítse meg a vitatott rendeletet;1 és

A Törvényszék előtti eljárás alperesét és az eljárásba beavatkozó felet kötelezze a fellebbezőnek a jelen fellebbezéssel, valamint a T-741/16. sz. ügyben a Törvényszék előtti eljárással kapcsolatban felmerült költségek viselésére.

Másodlagosan a fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

utalja vissza a jelen ügyet az Európai Unió Törvényszéke elé, hogy az hozzon határozatot a keresete első jogalapjának második részéről;

harmadlagosan, utalja vissza a jelen ügyet az Európai Unió Törvényszéke elé, hogy az hozzon határozatot a fellebbező bármely másik jogalapja tekintetében, amennyiben azt az ügy állása indokolja; és

a költségekről jelenleg ne határozzon.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező öt jogalapra hivatkozik.

Első jogalap: a Törvényszék által a fellebbezés tárgyát képező ítélet 54., 64–67., 69–70., 78–80., 87., 93. és 97–98. cikkében tett megállapítások a jogalkalmazás során elkövetett nyilvánvaló hibákban szenvednek, és elferdítik a tényeket annak megállapítása tekintetében, hogy a fellebbező könyvelését nem a nemzetközi számviteli szabályokkal (IAS) összhangban készítették el, így pedig az nem felelt meg az alaprendelet2 2. cikke (7) bekezdése c) pontja második francia bekezdésének. További következményként a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megtagadta a felperesnek az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdése c) pontja harmadik francia bekezdésére alapított kérelmét.

Második jogalap: a Törvényszék által a fellebbezés tárgyát képező ítélet 113., 115–118., 125–126. és 128–130. cikkében tett megállapítások jogalkalmazás során elkövetett nyilvánvaló hibákban szenvednek, és elferdítik a tényeket annak megállapítása tekintetében, hogy a Bizottság nem sértette meg az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének a) pontját, 6. cikkének (8) bekezdését és 9. cikkének (4) bekezdését, valamint a megfelelő ügyintézés elvét azzal, hogy nem kérte és nem vizsgálta meg az analóg országbeli gyártótól származó, az exportügyletekre vonatkozó részletes jegyzéket.

Harmadik jogalap: a Törvényszék által a fellebbezés tárgyát képező ítélet 141–144., 152–153. és 155–162. cikkében tett megállapítások a jogalkalmazás során elkövetett nyilvánvaló hibákban szenvednek, és elferdítik a tényeket annak megállapítása tekintetében, hogy a Bizottság nem sértette meg az alaprendelet 2. cikkének (10) bekezdését és 9. cikkének (4) bekezdését, az ADA 2.4 cikkét, valamint a megfelelő ügyintézés elvét azzal, hogy elutasította a rendes érték és a fellebbező exportárának a dömpingkülönbözet kiszámítása céljából való kiigazítását.

Negyedik jogalap: a Törvényszék által a fellebbezés tárgyát képező ítélet 148. és 150. cikkében tett megállapítások a jogalkalmazás során elkövetett nyilvánvaló hibákban szenvednek, és elferdítik a tényeket annak megállapítása tekintetében, hogy a Bizottság nem sértette meg az alaprendelet 3. cikke (2) bekezdésének 3. pontját és 9. cikkének (4) bekezdését, a megfelelő ügyintézés elvét és a gondossági kötelezettségét azzal, hogy nem igazította ki az uniós gyártó kárt nem okozó árszintjét, figyelemmel az uniós gazdasági ágazat által fizetendő kiegészítő szolgáltatások, csomagolás, szabadalmak és jogdíjak tekintetében fennálló különbségekre.

Ötödik jogalap: a Törvényszék által a fellebbezés tárgyát képező ítélet 189–191., 194., 200–201. és 203–206. cikkében tett megállapítások a jogalkalmazás során elkövetett nyilvánvaló hibákban szenvednek, és elferdítik a tényeket annak megállapítása tekintetében, hogy a Bizottság nem sértette meg az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének a) pontját és (10) bekezdését, 3. cikkének (2), (3) és (5) bekezdését, 6. cikke (8) bekezdését és 9. cikkének (4) bekezdését, a megfelelő ügyintézés elvét és a gondossági kötelezettségét azzal, hogy nem biztosította az uniós gazdasági ágazat kapcsolt beszállítójától származó nyersanyagok árainak a szokásos piaci feltételek mellett történő meghatározását, anélkül hogy a kapcsolt beszállítói kérdőív kiegészítését kérte volna.

____________

1 A Kínai Népköztársaságból származó aszpartám behozatalára alkalmazandó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2016. július 28-i 2016/1247/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2016. L 204., 92. o.).

2 Az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2016. L 176., 21. o.).