Language of document :

2019 m. rugsėjo 9 d. Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-741/16 Changmao Biochemical Engineering / Komisija

(Byla C-666/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, atstovaujama advokatų K. Adamantopoulos ir P. Billiet

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Hyet Sweet

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

visa apimtimi panaikinti 2019 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-741/16,

tenkinti apeliantės Bendrajam Teismui pateikto ieškinio reikalavimą ir remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 61 straipsniu panaikinti ginčijamą reglamentą1 , kiek jis susijęs su apeliante, ir

priteisti iš atsakovės ir į bylą Bendrajame Teisme įstojusios šalies apeliantės šioje instancijoje ir Bendrajame Teisme byloje T-741/16 patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Nepatenkinus pirmųjų reikalavimų, apeliantė atitinkamai Teisingumo Teismo prašo:

grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą dėl ieškinio pirmojo pagrindo antros dalies,

nepatenkinus ir šio reikalavimo, grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą dėl bet kurių kitų apeliantės pateiktų pagrindų, kiek tai pateisins proceso stadija, ir

atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinis skundas grindžiamas penkiais pagrindais.

Pirmasis pagrindas: skundžiamo sprendimo 54, 64–67, 69‒70, 78‒80, 87, 93 ir 97‒98 punktuose pateiktose Bendrojo Teismo išvadose padarytos akivaizdžios teisės taikymo klaidos ir iškraipyti faktai, nustatant, kad apeliantės apskaitos dokumentai nebuvo parengti pagal Tarptautinius apskaitos standartus (toliau – TAS) ir todėl neatitiko Pagrindinio reglamento2 2 straipsnio 7 dalies c punkto antros įtraukos. Be to, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, atsisakydamas nagrinėti apeliantės ieškinį pagal Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkto trečią įtrauką.

Antrasis pagrindas: skundžiamo sprendimo 113, 115‒118, 125‒126 ir 128‒130 punktuose pateiktose Bendrojo Teismo išvadose padarytos akivaizdžios teisės taikymo klaidos ir iškraipyti faktai, nustatant, kad Komisija, nepareikalavusi ir neįvertinusi panašios šalies gamintojo detalaus eksporto sandorių sąrašo, nepažeidė Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punkto, 6 straipsnio 8 dalies, 9 straipsnio 4 dalies ir rūpestingumo bei gero administravimo pareigos.

Trečiasis pagrindas: skundžiamo sprendimo 141‒144, 152‒153 ir 155‒162 punktuose pateiktose Bendrojo Teismo išvadose padarytos akivaizdžios teisės taikymo klaidos ir iškraipyti faktai, nustatant, kad Komisija, atsisakydama pakoreguoti normaliąją vertę ir apeliantės eksporto kainą atliekant dempingo skirtumo skaičiavimą, nepažeidė Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies, 9 straipsnio 4 dalies, Antidempingo susitarimo 2.4 punkto ir rūpestingumo bei gero administravimo pareigos.

Ketvirtasis pagrindas: skundžiamo sprendimo 148 ir 150 punktuose pateiktose Bendrojo Teismo išvadose padarytos akivaizdžios teisės taikymo klaidos ir iškraipyti faktai, nustatant, kad Komisija nepažeidė Pagrindinio reglamento 3 straipsnio 2 ir 3 dalių, 9 straipsnio 4 dalies, gero administravimo principo ir rūpestingumo pareigos, kai nepakoregavo Sąjungos gamintojų nežalingos kainos atsižvelgdama į papildomų paslaugų, pakavimo išlaidų ir Sąjungos pramonės mokamų patento ir know how mokesčių skirtumus.

Penktasis pagrindas: skundžiamo sprendimo 189‒191, 194, 200‒201 ir 203‒206 punktuose pateiktose Bendrojo Teismo išvadose padarytos akivaizdžios teisės taikymo klaidos ir iškraipyti faktai, nustatant, kad Komisija nepažeidė Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punkto, 2 straipsnio 10 dalies, 3 straipsnio 2, 3 ir 5 dalių, 6 straipsnio 8 dalies, 9 straipsnio 4 dalies, gero administravimo principo ir rūpestingumo pareigos, kai nepaprašiusi užpildyti susijusio tiekėjo klausimyno neužtikrino, kad Sąjungos pramonės iš susijusio tiekėjo įsigyjamų žaliavų kainos atitiktų įprastas rinkos sąlygas.

____________

1 2016 m. liepos 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1247, kuriuo importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aspartamui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito galutinis surinkimas (OL L 204, 2016, p. 92).

2 2016 m. birželio 08 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (OL L 176, 2016, p. 21).