Language of document :

Recurs introdus la 9 septembrie 2019 de Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 28 iunie 2019 în cauza T-741/16, Changmao Biochemical Engineering/Comisia

(Cauza C-666/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (reprezentanți: K. Adamantopoulos și P. Billiet, avocați)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Hyet Sweet

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea în tot a Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 28 iunie 2019 în cauza T-741/16;

admiterea concluziilor formulate de recurentă în acțiunea în fața Tribunalului și anularea regulamentului atacat1 , în măsura în care se aplică recurentei, în temeiul articolului 62 din Statutul Curții de Justiție, și

obligarea pârâtei și a intervenientei în primă instanță la plata cheltuielilor de judecată efectuate de recurentă în prezentul recurs, precum și a celor aferente procedurii în fața Tribunalului în cauza T-741/16.

În subsidiar, recurenta solicită Curții de Justiție:

trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Uniunii Europene pentru ca acesta să se pronunțe cu privire la al doilea aspect al primului motiv al acțiunii;

cu titlu încă mai subsidiar, trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Uniunii Europene pentru ca acesta să se pronunțe cu privire la oricare dintre celelalte motive invocate de recurentă, dacă stadiul procedurii o justifică și

soluţionarea cererii privind cheltuielile de judecată odată cu fondul.

Motivele și principalele argumente

Recurenta invocă cinci motive de recurs.

Primul motiv: constatările Tribunalului de la punctele 54, 64-67, 69-70, 78-80, 87, 93 și 97-98 din hotărârea atacată sunt viciate de erori vădite în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor legale și denaturează faptele, stabilind că înregistrările contabile ale recurentei nu au fost întocmite în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate ( „IAS”) și că, prin urmare, a fost încălcat articolul 2 alineatul (7) litera (c) a treia liniuță din regulamentul de bază2 . Ca o consecință suplimentară, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a refuzat să examineze cererea recurentei întemeiată pe articolul 2 alineatul (7) litera (c) a treia liniuță din regulamentul de bază.

Al doilea motiv: constatările Tribunalului de la punctele 113, 115-118, 125-126 și 128-130 din hotărârea atacată sunt viciate de erori vădite în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor legale și denaturează faptele, stabilind că Comisia nu a încălcat articolul 2 alineatul (7) litera (a), articolul 6 alineatul (8) și articolul 9 alineatul (4) din regulamentul de bază și obligația sa de diligență și bună administrare prin refuzul de a solicita și evalua o listă detaliată a tranzacțiilor de export din partea producătorului din țara analogă.

Al treilea motiv: constatările Tribunalului de la punctele 141-144, 152, 153 și 155-162 din hotărârea atacată sunt viciate de erori vădite în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor legale și denaturează faptele, stabilind că Comisia nu a încălcat articolul 2 alineatul (10) și articolul 9 alineatul (4) din regulamentul de bază, articolul 2.4 din AAD și obligația sa de diligență și bună administrare prin refuzul de ajustare a valorii normale și a prețului de export al recurentei în vederea calculării marjei de dumping.

Al patrulea motiv: constatările Tribunalului de la punctele 148 și 150 din hotărârea atacată sunt viciate de erori vădite în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor legale și denaturează faptele, stabilind că Comisia nu a încălcat articolul 3 alineatele (2) și (3) și articolul 9 alineatul (4) din regulamentul de bază, principiul bunei administrări și obligația sa de diligență prin neajustarea nivelului prețului neprejudiciabil al producătorului din Uniune ținând cont de diferențele în materie de servicii suplimentare, ambalare și de redevențele pentru brevete și know-how datorate de industria Uniunii.

Al cincilea motiv: constatările Tribunalului de la punctele 189-191, 194, 200-201 și 203-206 din hotărârea atacată sunt viciate de erori vădite în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor legale și denaturează faptele, stabilind că Comisia nu a încălcat articolul 2 alineatul (7) litera (a) și alineatul (10), articolul 3 alineatele (2), (3) și (5), articolul 6 alineatul (8) și articolul 9 alineatul (4) din regulamentul de bază, principiul bunei administrări și obligația sa de diligență prin refuzul de a asigura caracterul concurențial al costurilor industriei din Uniune pentru materiile prime de la furnizorul său afiliat, nesolicitând completarea unui chestionar din partea furnizorului afiliat.

____________

1 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1247 al Comisiei din 28 iulie 2016 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii impuse asupra importurilor de aspartam originar din Republica Populară Chineză (JO 2016, L 204, p. 92).

2 Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (JO 2106, L 176, p. 21).