Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Hamburg (Германия), постъпило на 29 юли 2019 г. — PL/Deutsche Lufthansa AG

(Дело C-574/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Hamburg

Страни в главното производство

Ищец: PL

Ответник: Deutsche Lufthansa AG

С определение на председателя на Съда от 23 септември 2019 г. делото е заличено от регистъра на Съда.

____________