Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 29. juli 2019 – PL mod Deutsche Lufthansa AG

(Sag C-574/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Hamburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: PL

Sagsøgt: Deutsche Lufthansa AG

Sagen blev kendelse afsagt af Domstolens præsident den 23. september 2019 slettet fra Domstolens register.

____________