Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hamburg (Duitsland) op 29 juli 2019 – PL / Deutsche Lufthansa AG

(Zaak C-574/19)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Amtsgericht Hamburg

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: PL

Verwerende partij: Deutsche Lufthansa AG

De zaak is bij beschikking van het Hof van 23 september 2019 in het register van het Hof doorgehaald.

____________