Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hamburg (Nemčija) 29. julija 2019 – PL/Deutsche Lufthansa AG

(Zadeva C-574/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: PL

Tožena stranka: Deutsche Lufthansa AG

S sklepom predsednika Sodišča z dne 23. septembra 2019 je bila zadeva izbrisana iz vpisnika Sodišča.

____________