Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 29 juli 2019 – PL mot Deutsche Lufthansa AG

(Mål C-574/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Hamburg

Parter i det nationella målet

Klagande: PL

Motpart: Deutsche Lufthansa AG

Målet avskrevs genom beslut av domstolens ordförande av den 23 september 2019.

____________