Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. kolovoza 2019. uputio Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgija) – M.I.C.M. Mircom International Content Management & Consulting Limited protiv Telenet BVBA

(predmet C-597/19)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: M.I.C.M. Mircom International Content Management & Consulting Limited

Tuženik: Telenet BVBA

Prethodna pitanja

(a)    Treba li preuzimanje datoteke preko peer-to-peer mreže i istodobno stavljanje na raspolaganje za učitavanje („seeding”) (ponekad u odnosu na cjelinu vrlo fragmentarnih) dijelova datoteke („pieces”) smatrati priopćavanjem javnosti u smislu članka 3. stavka 1. Direktive 2001/291 iako su ti pojedinačni „pieces” kao takvi neupotrebljivi?

U slučaju potvrdnog odgovora:

(b)    Postoji li granična vrijednost iznad koje bi se „seedanje” tih „pieces” smatralo priopćavanjem javnosti?

(c)    Je li relevantna okolnost da se „seedanje” može odvijati automatski (zbog postavki torrent klijenta) te stoga tako da korisnik to ne primjećuje?

(a)    Može li osoba koja je ugovorni nositelj autorskih prava (ili srodnih prava), ali se tim pravima ne koristi sama, nego samo podnosi zahtjeve za naknadu štete protiv navodnih počinitelja povrede – čiji poslovni model dakle ovisi o postojanju piratstva, a ne o njegovu suzbijanju – ostvarivati ista prava koja se u poglavlju II. Direktive 2004/482 priznaju autorima i stjecateljima licencije koji se autorskim pravima koriste na uobičajeni način?

(b)    Kako je stjecatelj licencije u ovom slučaju mogao pretrpjeti „štetu” (u smislu članka 13. Direktive 2004/48) kao posljedicu povrede?

Jesu li konkretne okolnosti navedene u prvom i drugom pitanju relevantne u okviru odvagivanja interesa između provedbe prava intelektualnog vlasništva, s jedne strane, i prava i sloboda kao što su poštovanje privatnog života i zaštita osobnih podataka, s druge strane, a osobito u okviru analize proporcionalnosti?

Je li u svim tim okolnostima sustavna registracija i opća obrada IP adresa „seedera” u „swarmu” (bilo da to čini sam stjecatelj licencije ili treća osoba po njegovu nalogu) u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka3 , konkretno u skladu s njezinim člankom 6. stavkom 1. točkom (f)?

____________

1     Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL 2001., L 167, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.)

2     Direktiva 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL 2004., L 157, str. 45.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 74.)

3     Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL 2016., L 119, str. 1.)