Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Amsterdam (Nizozemsko) dne 22. srpna 2019 – Openbaar Ministerie v. ZB

(Věc C-627/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Amsterdam

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Openbaar Ministerie

Odpůrce: ZB

Předběžná otázka

Pokud je cílem EZR výkon trestu odnětí svobody, který byl uložen vykonatelným rozhodnutím soudce nebo soudu, zatímco EZR vydal státní zástupce, který se účastní výkonu spravedlnosti ve vystavujícím členském státě a je zajištěno, že při výkonu svých funkcí souvisejících přímo s vydáním evropského zatýkacího přezkumu jedná nezávisle, platí rovněž podmínka, aby proti rozhodnutí o vydání EZR – zejména jeho přiměřenosti – muselo být možné podat opravný prostředek, který splňuje v plném rozsahu požadavky účinné soudní ochrany?

____________