Language of document :

Appell ippreżentat fis-27 ta’ Mejju 2019 minn Xianhao Pan mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fil-21 ta’ Marzu 2019 fil-Kawża T-777/17 – Pan vs EUIPO - Entertainment One UK (TOBBIA)

(Kawża C-412/19 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellant: Xianhao Pan (rappreżentant: M. Oliva, avvocato)

Partijiet oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea, Entertainment One UK Ltd

B’digriet tat-12 ta’ Lulju 2019 tal-Viċi President il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-appell huwa miċħud bħala inammissibbli.

____________