Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgerichts für Strafsachen Wien (Rakousko) dne 2. srpna 2019 – trestní řízení proti A***** a dalším neznámým pachatelům

(Věc C-584/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesgerichts für Strafsachen Wien

Účastníci původního trestního řízení

Žalobce: Staatsanwaltschaft Wien

Obvinění: A***** a další neznámí pachatelé

Další účastník řízení: Staatsanwaltschaft Hamburg

Předběžná otázka

Musí být pojmy „justiční orgán“ ve smyslu čl. 1 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU1 ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech a „státní zástupce“ ve smyslu čl. 2 písm. c) bodu i) uvedené směrnice vykládány v tom smyslu, že se vztahují i na státní zastupitelství členského státu, která jsou vystavena riziku, že při přijímání rozhodnutí o vydání evropského vyšetřovacího příkazu budou přímo či nepřímo podléhat individuálním příkazům nebo pokynům ze strany orgánů výkonné moci, jakým je například zemský ministr spravedlnost v Hamburku?

____________

1 Úř. věst. 2014, L 130, s. 1.