Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht für Strafsachen Wien (Austria) 2. augustil 2019 – Kriminaalasi järgmiste isikute suhtes: A***** ja muud tuvastamata isikud

(kohtuasi C-584/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesgericht für Strafsachen Wien

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pooled

Taotleja: Staatsanwaltschaft Wien

Kahtlustatav: A***** ja muud tuvastamata isikud

Teine menetluspool: Staatsanwaltschaft Hamburg

Eelotsuse küsimus

Kas mõisteid „õigusasutus“ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/41/EL, mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades1 , artikli 1 lõike 1 tähenduses ning „prokurör“ sama direktiivi artikli 2 punkti c alapunkti (i) tähenduses tuleb tõlgendada nii, et nende alla kuuluvad ka liikmesriigi prokuratuurid, mille puhul esineb oht, et Euroopa vahistamismääruse tegemist puudutava otsuse raames saavad nad otseselt või kaudselt selliselt täitevvõimult nagu Hamburgi justiitsminister individuaalseid korraldusi või juhiseid?

____________

1 ELT 2014, L 130, lk 1.