Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht für Strafsachen Wien (Itävalta) on esittänyt 2.8.2019 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana ovat A***** ja muut tuntemattomat tekijät

(asia C-584/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesgericht für Strafsachen Wien

Rikosoikeudenkäynnin asianosaiset pääasiassa

A***** ja muut tuntemattomat tekijät

Muut osapuolet: Staatsanwaltschaft Wien ja Staatsanwaltschaft Hamburg

Ennakkoratkaisukysymys

Onko rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä 3.4.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/41/EU1 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua oikeusviranomaisen käsitettä ja mainitun direktiivin 2 artiklan c alakohdan i alakohdassa tarkoitettua yleisen syyttäjän käsitettä tulkittava siten, että sen alaan kuuluvat myös jäsenvaltion yleiset syyttäjät, joiden osalta on vaara siitä, että Hampurin oikeusministerin kaltainen täytäntöönpanovaltaa käyttävä elin kohdistaa niihin suoraan tai välillisesti määräyksiä tai käskyjä tietyssä yksittäistapauksessa, kun ne tekevät päätöstä eurooppalaisen tutkintamääräyksen antamisesta?

____________

1 EUVL 2014, L 130, s. 1.