Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. kolovoza 2019. uputio Landesgericht für Strafsachen Wien (Austrija) – kazneni postupak protiv A***** i daljnjih nepoznatih počinitelja

(predmet C-584/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesgericht für Strafsachen Wien

Stranke glavnog postupka

Podnositelj zahtjeva: Staatsanwaltschaft Wien

Optuženici: A***** i daljnji nepoznati počinitelji

Druga stranka u postupku: Staatsanwaltschaft Hamburg

Prethodno pitanje

Treba li pojam „pravosudno tijelo” u smislu članka 1. stavka 1. Direktive 2014/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima1 i pojam „javni tužitelj” u smislu članka 2. točke (c) podtočke (i) navedene direktive tumačiti na način su njima obuhvaćena i državna odvjetništva države članice koja su, u okviru donošenja odluke o izdavanju europskog istražnog naloga, izravno ili neizravno izložena riziku podređenosti nalozima ili pojedinačnim uputama izvršne vlasti, poput ministra pravosuđa u Hamburgu?

____________

1 SL 2014., L 130, str. 1.