Language of document :

A Landesgericht für Strafsachen Wien (Ausztria) által 2019. augusztus 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A és további ismeretlen tettesek elleni büntetőeljárás

(C-584/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesgericht für Strafsachen Wien

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

Az indítványt előterjesztő fél: Staatsanwaltschaft Wien

Terheltek: A***** és további ismeretlen tettesek

A másik fél az eljárásban: Staatsanwaltschaft Hamburg

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló, 2014. április 3-i 2014/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 1. cikkének (1) bekezdése szerinti „igazságügyi hatóság” és az említett irányelv 2. cikke c) pontjának i. alpontja szerinti „ügyész” fogalmát, hogy az valamely tagállam azon ügyészségeire is kiterjed, amelyek ki vannak téve azon kockázatnak, hogy közvetlenül vagy közvetetten alá lehetnek rendelve a hamburgi igazságügyi minisztériumhoz hasonló végrehajtó hatalmi szerv egyedi utasításainak az európai nyomozási határozat kibocsátására vonatkozó határozat meghozatala keretében?

____________

1 HL 2014. L 130., 1. o.; helyesbítés: HL 2015. L 143., 16. o.