Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht für Strafsachen Wien (Austria) la 2 august 2019 – Procedură penală privind pe A***** și alți autori necunoscuți

(Cauza C-584/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landesgericht für Strafsachen Wien

Părțile din procedura principală

Reclamant: Staatsanwaltschaft Wien

Pârât: A***** și alți autori necunoscuți

Altă parte din procedură: Staatsanwaltschaft Hamburg

Întrebarea preliminară

Noțiunea de „autoritate judiciară”, în sensul articolului 1 alineatul (1) din Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în materie penală1 și noțiunea de „procuror” în sensul articolului 2 litera (c) punctul (i) din directiva menționată trebuie interpretate în sensul că vizează și parchetele dintr-un stat membru care, în cadrul adoptării unei decizii referitoare la emiterea unui ordin european de anchetă, sunt expuse riscului de a fi supuse, direct sau indirect, unor ordine sau unor instrucțiuni individuale din partea puterii executive, cum este de exemplu Justizsenator (ministrul justiției) din Hamburg?

____________

1     JO 2014, L 130, p.1.