Language of document :

A Törvényszék (hetedik tanács) T-522/15. sz., CCPL és társai kontra Bizottság ügyben 2019. július 11-én hozott ítélete ellen a CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC és társai által 2019. szeptember 20-án benyújtott fellebbezés

(C-706/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbezők: CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. (képviselők: S. Bariatti, E. Cucchiara, A. Cutrupi ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság

helyezze hatályon kívül részben, a jelen kérelemben meghatározott keretek között, a megtámadott ítéletet, következésképpen semmisítse meg a megtámadott határozatot a fellebbezőkre kiszabott bírságok tekintetében az 1/2003/EK rendelet1 23. cikke (2) bekezdésének, valamint az arányosság és a megfelelőség elvének megsértése miatt;

a fellebbezőket kötelezze a jelen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Kérelmük alátámasztása érdekében a fellebbezők a következő jogalapokat hozzák fel.

Első jogalap – Téves jogalkalmazás, az indokolás hiánya vagy nem megfelelő indokolás az úgynevezett parental liability tekintetében tett megállapítások esetében.

Az első jogalappal a fellebbezők azt állítják, hogy a megtámadott ítélet téves jogalkalmazáson alapul és hiányos vagy elégtelen az indokolása, amennyiben megállapította, hogy fennáll a csoport holdingtársaságának felelőssége, noha a közvetítő társaságot – amelyen keresztül a jogsértésben érintett társaságok tulajdonlása megvalósult – nem tekintette felelősnek.

Második jogalap – Az 1/2003 rendelet 23. cikkének állítólagos megsértésével kapcsolatos nyilvánvaló értékelési hiba és téves jogalkalmazás

A második jogalappal a fellebbezők úgy érvelnek, hogy a Törvényszék nyilvánvalóan tévesen alkalmazta a jogot, amennyiben elutasította azt a kifogást, hogy az 1/2003 rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében foglalt 10%-os küszöböt nem megfelelően alkalmazták, mivel a Bizottság e küszöböt olyan árbevételre alkalmazta, amely eltér az Unió számviteli konszolidációra vonatkozó szabályai alapján számított konszolidált árbevételtől. Ezenkívül a Törvényszék megsértette az arányosság és a megfelelőség elvét, amennyiben az 1/2003 rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében foglalt konszolidált árbevétel kiszámítása céljából elfogadhatatlan módon eltérő bánásmódot alkalmazott a végleges jelleggel átruházott és a bérbe adott üzletágak között a gazdasági és anyagi jövedelmezőség állítólagos eltérése okán.

____________

1     A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.).