Language of document :

2019 m. rugsėjo 20 d. CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC ir kt. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-522/15 CCPL ir kt. / Komisija

(Byla C-706/19 P)

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantai: CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o., atstovaujami advokatų S. Bariatti, E. Cucchiara, A. Cutrupi

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantų reikalavimai

Apeliantai Teisingumo Teismo prašo:

iš dalies panaikinti, tiek, kiek nurodyta šiame apeliaciniame skunde, skundžiamą sprendimą ir ginčijamą sprendimą, kiek tai susiję su apeliantams paskirtomis baudomis dėl Reglamento (EB) Nr. 1/20031 23 straipsnio 2 dalies ir proporcingumo ir adekvatumo principų pažeidimo;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami apeliacinį skundą apeliantai remiasi šiais pagrindais.

1. Pirmasis pagrindas – teisės klaida, išvados, susijusios su patronuojančios bendrovės atsakomybe nemotyvavimas ar nepakankamas motyvavimas.

Pirmajame pagrinde apeliantai teigia, kad skundžiamame sprendime padaryta teisės klaida ir jis nemotyvuotas ar nepakankamai motyvuotas, nes Bendrasis Teismas pripažino grupės kontroliuojančiosios bendrovės atsakomybę, o bendrovė tarpininkė, kuriai priklausė pažeidime dalyvavusios bendrovės, buvo pripažinta neatsakinga.

2. Antrasis pagrindas – Akivaizdi vertinimo klaida ir teisės klaida, susijusi su tariamu Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio pažeidimu

Antrajame pagrinde apeliantai teigia, kad Bendrasis Teismas padarė akivaizdžią teisės klaidą, nes atmetė pagrindą, susijusį su neteisingu 10% ribos, numatytos Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalyje, taikymu, kadangi Komisija šią ribą taikė apyvartai, kuri skyrėsi nuo konsoliduotos apyvartos, apskaičiuotos remiantis Sąjungos nustatytomis konsolidavimo taisyklėmis. Be to, Bendrasis Teismas pažeidė proporcingumo ir adekvatumo principus ir tai sukėlė nepriimtiną skirtingą galutinai nutraukusių veiklą veiklos padalinių ir išnuomotų veiklos padalinių vertinimą skaičiuojant konsoliduotą apyvartą, numatytą Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalyje, dėl preziumuoto skirtingo ekonominio ir esminio rentabilumo.

____________

1 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205).