Language of document :

Recurs introdus la 20 septembrie 2019 de CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC și alții împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 11 iulie 2019 în cauza T-522/15, CCPL și alții/Comisia

(Cauza C-706/19 P)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Recurenți: CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. (reprezentanți: S. Bariatti, E. Cucchiara, A. Cutrupi, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurenților

Recurenţii solicită Curţii

anularea în parte a hotărârii atacate, în limitele precizate în prezentul recurs, şi, în consecinţă, anularea deciziei atacate în ceea ce priveşte amenzile aplicate recurenţilor pentru încălcarea articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/20031 şi a principiilor proporţionalităţii şi adecvării;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susţinerea recursului, recurenţii invocă următoarele motive.

1. Primul motiv – Eroare de drept, lipsa sau insuficienţa motivării în legătură cu criticile referitoare la aşa-numita parental liability

Prin intermediul primului motiv, recurenţii susţin că hotărârea atacată este afectată de o eroare de drept şi de lipsa sau de insuficienţa motivării, în măsura în care Tribunalul a admis răspunderea societăţii holding a grupului în timp ce societatea intermediară – prin intermediul căreia erau deţinute societăţile implicate în încălcare – a fost considerată ca nefiind răspunzătoare.

2. Al doilea motiv – Eroare vădită de apreciere şi eroare de drept în legătură cu pretinsa încălcare a articolului 23 din Regulamentul nr. 1/2003

Prin intermediul celui de al doilea motiv, recurentele susţin că Tribunalul a săvârşit o eroare vădită de drept întrucât a respins motivul referitor la aplicarea incorectă a limitei de 10 % prevăzute la articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1/2003, în măsura în care Comisia a aplicat această limită la o cifră de afaceri diferită de cifra de afaceri consolidată calculată pe baza normelor de consolidare ale Uniunii. În plus, Tribunalul ar fi încălcat principiile proporţionalităţii şi adecvării, întrucât a reţinut o diferenţă de tratament inacceptabilă, în scopul calculării cifrei de afaceri consolidate vizate la articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1/2003, domeniilor de activitate care fac obiectul unei cesiuni cu titlu definitiv, pe de o parte, şi a celor închiriate, pe de altă parte, pe motivul unei diferenţe prezumate în termeni de rentabilitate economică şi substanţială.

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO 2003, L 1, p. 1, Ediţie specială, 08/vol. 1, p. 167).