Language of document :

A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2019. augusztus 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Openbaar Ministerie kontra XD

(C-625/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank Amsterdam

Az alapeljárás felei

Kérelmező: Openbaar Ministerie

Ellenérdekű fél: XD

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A 2002/584/IB kerethatározat1 6. cikkének (1) bekezdése értelmében vett kibocsátó igazságügyi hatóságnak kell-e tekinteni a kibocsátó tagállam igazságszolgáltatásában részt vevő, az európai elfogatóparancs kibocsátásával közvetlenül összefüggő feladatainak ellátása során függetlenül eljáró és egy európai elfogatóparancsot kibocsátó ügyészt, ha a kibocsátó tagállamban valamely bíró ezen ügyésznek az európai elfogatóparancs kibocsátása tárgyában történő tényleges határozathozatala előtt megvizsgálta az európai elfogatóparancs kibocsátásának feltételeit és különösen annak arányos jellegét?

____________

1 Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat (HL 2002. L 190., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.).