Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) 23. augustil 2019 – PAGE International L.da. versus Autoridade Tributária e Aduaneira

(kohtuasi C-630/19)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: PAGE International L.da

Vastustaja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (edaspidi „käibemaksudirektiiv“)1 , artikli 168 punkti a ja artiklit 176 ning käibemaksu neutraalsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid tuleb tõlgendada nii, et Portugali seadusandjal on 26. detsembri dekreetseadusega nr 394-B/84 heaks kiidetud käibemaksuseadustiku (Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado) artikli 21 lõike 1 punkti d ja lõike 2 punkti d alusel õigus piirata toitlustamiskuludelt tasutud sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust 50% võrra, isegi kui maksukohustuslane tõendab, et kõik nimetatud kulud tervikuna on seotud tema maksustatava majandustegevuse teostamisega?

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).