Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugali) on esittänyt 23.8.2019 – PAGE Internacional Lda v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(asia C-630/19)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: PAGE Internacional Lda

Vastaaja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Ennakkoratkaisukysymys

Kun huomioon otetaan 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 168 artiklan a alakohdan ja 176 artiklan sekä arvonlisäverotuksen neutraalisuuden periaatteen ja suhteellisuusperiaatteen asianmukainen tulkinta, voiko Portugalin lainsäätäjä rajoittaa Portugalin arvonlisäverokoodeksin (Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado) [– –] 21 §:n 1 momentin d kohdassa ja 2 momentin d kohdassa ruokakustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeuden 50 prosenttiin, vaikka verovelvollinen osoittaa, että kyseiset kustannukset ovat liittyneet kokonaisuudessaan sen verollisen liiketoiminnan harjoittamiseen?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).