Language of document :

A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugália) által 2019. augusztus 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – PAGE Internacional, Lda kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

(C-630/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Az alapeljárás felei

Felperes: PAGE Internacional, Lda

Alperes: Autoridade Tributária e Aduaneira

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 (a továbbiakban: héairányelv) 168. cikkének a) pontját és 176. cikkét, valamint a héasemlegesség és az arányosság elvét, hogy a portugál jogalkotó a Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (a hozzáadottérték-adóról szóló törvénykönyv) 21. cikke 1. bekezdésének d) pontja és 2. bekezdésének d) pontja értelmében [omissis] jogosult 50%-ra korlátozni az étkeztetési költségek után felszámított héa levonásához való jogot, annak ellenére, hogy az adóalany bizonyítja, hogy az összes említett költséget teljes mértékben az adóköteles gazdasági tevékenységének gyakorlására fordította?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.)