Language of document :

2019 m. rugpjūčio 23 d. Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PAGE Internacional, Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Byla C-630/19)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: PAGE Internacional, Lda

Kita administracinio proceso šalis: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudicinis klausimas

Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB1 dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – PVM direktyva) 168 straipsnio a punktas ir 176 straipsnis bei PVM neutralumo ir proporcingumo principai turi būti aiškinami taip, kad Portugalijos teisės aktų leidėjas, remdamasis Código del Impuesto sobre el Valor Añadido (Pridėtinės vertės mokesčio kodeksas) 21 straipsnio 1 dalies d punktu ir 2 dalies d punktu, turi teisę 50 % apriboti <...> teisę atskaityti PVM, sumokėtą patiriant maitinimo išlaidas, net jeigu apmokestinamasis asmuo įrodo, kad visos tos išlaidos susijusios su jos vykdoma apmokestinama ekonomine veikla?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).