Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalska) 23. avgusta 2019 – PAGE International L.da/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zadeva C-630/19)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: PAGE International L.da

Tožena stranka: Autoridade Tributária e Aduaneira

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 168(a) in člen 176 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 20061 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: Direktiva o DDV) ter načeli nevtralnosti DDV in sorazmernosti razlagati tako, da ima portugalski zakonodajalec možnost, da na podlagi člena 21(1)(d) in (2)(d) Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (zakonik o davku na dodano vrednost) [...] [ni prevedeno] omeji pravico do odbitka vstopnega DDV, ki je bil plačan za kritje stroškov prehrane, na 50 %, čeprav davčni zavezanec dokaže, da so vsi navedeni stroški v celoti povezani z izvajanjem njegove obdavčljive gospodarske dejavnosti?

____________

1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).