Language of document :

Žalba koju su 20. rujna 2019. podnijeli Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 12. srpnja 2019. u predmetu T-8/16, Toshiba Samsung Storage Technology, Toshiba Samsung Storage Technology Korea protiv Komisije

(predmet C-700/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (zastupnici: M. Bay, avvocato, J. Ruiz Calzado, abogado, A. Aresu, avvocato)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine pobijanu presudu Općeg suda;

poništi spornu Odluku Komisije u predmetu COMP/39.639 – Optical Disk Drives u dijelu u kojem se odnosi na žalitelje;

poništi ili smanji iznos novčane kazne koja je tom odlukom izrečena žaliteljima;

naloži Komisiji snošenje svih troškova prvostupanjskog i žalbenog postupka; i

donese bilo koje drugo rješenje primjereno s obzirom na okolnosti slučaja.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelji u prilog žalbi ističu četiri žalbena razloga.

Prvi žalbeni razlog, koji se temelji na pogreškama koje se tiču prava u odnosu na prvi, drugi i treći dio prvog tužbenog razloga, koje se sastoje od povreda bitnih odredaba postupka i prava obrane.

Drugi žalbeni razlog, koji se temelji na pogreškama koje se tiču prava u navođenju pravnog standarda za postojanje jedinstvene i trajne povrede.

Treći žalbeni razlog, koji se temelji na povredi prava obrane i pogrešnom pravnom standardu.

Četvrti žalbeni razlog, koji se temelji na nepoštovanju bitnih odredaba postupka; potpunoj neprikladnosti obrazloženja koje ide u prilog odbijanju prvog dijela drugog tužbenog razloga (nenadležnost); i pogreškama u ocjeni uvjeta dopuštenosti dokaza.

____________