Language of document :

2019 m. rugsėjo 20 d. Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo (b kolegija) priimto sprendimo byloje T-8/16 Toshiba Samsung Storage Technology, Toshiba Samsung Storage Technology Korea / Komisija

(Byla C-700/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (toliau – apeliantės), atstovaujamos avvocato M. Bay, abogado J. Ruiz Calzado, avvocato A. Aresu

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą Bendrojo Teismo sprendimą;

panaikinti ginčijamą Komisijos sprendimą byloje COMP/39.639 – Optinių diskų įrenginiai, kiek jis susijęs su apeliantėmis;

panaikinti arba sumažinti tuo sprendimu apeliantėms skirtą baudą;

priteisti iš Komisijos padengti visas bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjant bylą pirmąja ir apeliacine instancija;

taikyti kitas priemones, kurios būtų tinkamos atsižvelgiant į bylos aplinkybes.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos apeliacinį skundą apeliantės pateikia keturis pagrindus.

Pirma, padarytos teisės klaidos, nagrinėjant pirmojoje instancijoje pateikto pirmo ieškinio pagrindo pirmą, antrą ir trečią dalis, nes nesilaikyta esminių procedūros reikalavimų ir pažeista teisė į gynybą.

Antra, padaryta teisės klaida konstatuojant, kad buvo įvykdytas vienas tęstinis pažeidimas.

Trečia, pažeista teisė į gynyba ir taikyti klaidingi teisiniai kriterijai.

Ketvirta, nesilaikyta esminių procedūros reikalavimų, nepakankamai motyvuotas pirmojoje instancijoje pateikto antro ieškinio pagrindo pirmos dalies (kompetencijos neturėjimas) atmetimas ir padarytos įrodymų priimtinumo kriterijų vertinimo klaidos.

____________