Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 20. septembrī Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. Iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 12. jūlija spriedumu lietā T-8/16 Toshiba Samsung Storage Technology, Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Komisija

(Lieta C-700/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (turpmāk tekstā – “apelācijas sūdzības iesniedzējas”) (pārstāvji: M. Bay, avvocato, J. Ruiz Calzado, abogado, A. Aresu, avvocato)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto Vispārējās tiesas spriedumu;

atcelt aplūkoto Komisijas lēmumu lietā AT.39.639 – optiskie diskdziņi, ciktāl tas attiecas uz apelācijas sūdzības iesniedzējām;

atcelt vai samazināt naudas sodu, kas šajā lēmumā uzlikts apelācijas sūdzības iesniedzējām;

piespriest Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus pirmajā un apelācijas instancē, un

izdot jebkādu citu rīkojumu, kas var izrādīties piemērots lietas apstākļos.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzējas izvirza četrus pamatus.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvotas tiesību kļūdas attiecībā uz pirmā pamata pirmajā instancē pirmo, otro un trešo daļu, kas nozīmē būtisku procedūras noteikumu un tiesību uz aizstāvību pārkāpumu.

Ar otro pamatu tiek apgalvotas tiesību kļūdas konstatējuma par vienota un turpināta pārkāpuma pastāvēšanu pamatojumā.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots tiesību uz aizstāvību pārkāpums un kļūdains pamatojums.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvota būtisku procedūras noteikumu neievērošana, pilnībā nepiemērots otrā pamata pirmās daļas (kompetences neesamība) noraidīšanas pamatojums, kā arī kļūdas vērtējumā attiecībā uz pierādījumu pieņemamību.

____________