Language of document :

Recurs introdus la 20 septembrie 2019 de Toshiba Samsung Storage Technology Corp. și de Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 12 iulie 2019 în cauza T-8/16, Toshiba Samsung Storage Technology și Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Comisia

(Cauza C-700/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: Toshiba Samsung Storage Technology Corp. și Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (denumite în continuare „recurentele”) (reprezentanți: M. Bay, avvocato, J. Ruiz Calzado, abogado, A. Aresu, avvocato)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile

Recurentele solicită Curții:

anularea hotărârii atacate a Tribunalului;

anularea deciziei în cauză a Comisiei, adoptate în cazul COMP/39 639 – Unități de disc optic, în măsura în care se referă la recurente;

anularea sau reducerea cuantumului amenzii aplicate recurentelor prin această decizie;

obligarea Comisiei la plata tuturor cheltuielilor de judecată efectuate în primă instanță și în recurs; și

dispunerea oricărei alte măsuri pe care o consideră adecvată în împrejurările cauzei.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurentele invocă patru motive.

Primul motiv, întemeiat pe erori de drept în ceea ce privește primul, al doilea și al treilea aspect ale primului motiv invocat în primă instanță, constând în încălcarea unor norme fundamentale de procedură și a dreptului la apărare.

Al doilea motiv, întemeiat pe erori de drept în stabilirea cerințelor legale pentru existența unei încălcări unice și continue.

Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea dreptului la apărare și pe cerințe legale eronate.

Al patrulea motiv, întemeiat pe nerespectarea normelor fundamentale de procedură, pe caracterul total insuficient al motivării care stă la baza respingerii primului aspect (necompetența) al celui de al doilea motiv invocat în primă instanță și pe erori privind criteriul juridic care guvernează admisibilitatea probelor.

____________