Language of document :

Pritožba, ki sta jo Toshiba Samsung Storage Technology Corp. in Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. vložili 20. septembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 12. julija 2019 v zadevi T-8/16, Toshiba Samsung Storage Technology, Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Komisija

(Zadeva C-700/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnici: Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (v nadaljevanju: pritožnici) (zastopniki: M. Bay, avvocato, J. Ruiz Calzado, abogado, A. Aresu, avvocato)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnici predlagata Sodišču, naj:

razveljavi izpodbijano sodbo Splošnega sodišča;

za ničen razglasi sklep Komisije v zadevi COMP/39.639 – Pogoni za optične diske v delu, v katerem se nanaša na pritožnici;

odpravi ali zmanjša znesek globe, ki je bila pritožnicama naložena s tem sklepom;

naloži Komisiji plačilo vseh stroškov na prvi stopnji in v pritožbenem postopku; ter

naloži kakršenkoli ustrezen ukrep glede na okoliščine zadeve.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnici v utemeljitev pritožbe navajata štiri pritožbene razloge.

V okviru prvega pritožbenega razloga navajata napačno uporabo prava pri preizkusu prvega, drugega in tretjega dela prvega tožbenega razloga na prvi stopnji, ki vključuje kršitev bistvenih procesnih zahtev in pravice do obrambe.

V okviru drugega pritožbenega razloga navajata napačno uporabo prava pri ugotovitvi obstoja enotne in trajajoče kršitve.

V okviru tretjega pritožbenega razloga navajata kršitev pravice do obrambe in napake v obrazložitvi.

V okviru četrtega pritožbenega razloga navajata neupoštevanje bistvenih procesnih zahtev, povsem neustrezno obrazložitev zavrnitve drugega tožbenega razloga, in sicer prvega dela (neobstoj pristojnosti), in napake pri presoji pogojev za dopustnost dokazov.

____________