Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polen) den 9. august 2019 – Gmina Wrocław mod Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(Sag C-604/19)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Gmina Wrocław

Sagsøgt: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Præjudicielle spørgsmål

Udgør en konvertering ved lov af et langtidslejemål til en ejendomsret til fast ejendom, således som det er tilfældet i den foreliggende sag, en levering af varer i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 14, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 2, stk. 1, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF 1 af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende, udgør en konvertering ved lov af et langtidslejemål til en ejendomsret til fast ejendom en momspligtig levering af varer i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 14, stk. 1, sammenholdt med artikel 2, stk. 1, litra a), i direktiv 2006/112?

Handler en kommune, der modtager vederlag for en konvertering ved lov af et langtidslejemål til en ejendomsret til fast ejendom, således som det er tilfældet i den foreliggende sag, som en afgiftspligtig person i den forstand, som udtrykket er anvendt i artikel 9, stk. 1, i direktiv 2006/112, sammenholdt med dette direktivs artikel 2, stk. 1, litra a), eller som et offentligretligt organ, jf. artikel 13 i direktiv 2006/112?

____________

1     EUT 2006, L 347, s. 1.