Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Πολωνία) στις 9 Αυγούστου 2019 – Gmina Wrocław κατά Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(Υπόθεση C-604/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Αιτούν δικαστήριο

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Gmina Wrocław

Καθού: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Προδικαστικά ερωτήματα

Συνιστά η εκ του νόμου επελθούσα μετατροπή δικαιώματος επικαρπίας επί ακινήτου σε δικαίωμα κυριότητας, όπως τίθεται υπό τις περιστάσεις της ένδικης διαφοράς, παράδοση αγαθών υπό την έννοια του άρθρου 14, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, σε συνδυασμό με το άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, της οδηγίας 2006/112/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας1 , η οποία υπόκειται στον φόρο προστιθέμενης αξίας;

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα: Συνιστά η εκ του νόμου επελθούσα μετατροπή δικαιώματος επικαρπίας επί ακινήτου σε δικαίωμα κυριότητας παράδοση αγαθών υπό την έννοια του άρθρου 14, παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, της οδηγίας 2006/112, η οποία υπόκειται στον φόρο προστιθέμενης αξίας;

Ενεργεί μια κοινότητα η οποία εισπράττει αντίτιμο για την εκ του νόμου επελθούσα μετατροπή ενός δικαιώματος επικαρπίας σε δικαίωμα κυριότητας, όπως συμβαίνει υπό τις περιστάσεις της ένδικης διαφοράς, ως υποκείμενη σε φόρο υπό την έννοια του άρθρου 9, παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, της οδηγίας 2006/112, ή ως οργανισμός δημοσίου δικαίου υπό την έννοια του άρθρου 13 της οδηγίας 2006/112;

____________

1 ΕΕ 2006, L 347, σ. 1.