Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. kolovoza 2019. uputio Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Poljska) – Gmina Wrocław protiv Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(predmet C-604/19)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Gmina Wrocław

Tuženik: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Prethodna pitanja

1.    Predstavlja li pretvorba prava trajnog korištenja u pravo vlasništva nad nekretninom, koja se provodi na temelju zakona, kao što je ona u okolnostima ovog predmeta, isporuku robe u smislu članka 14. stavka 2. točke (a) u vezi s člankom 2. stavkom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 2006/112/EZ1 od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: Direktiva o PDV-u) koja podliježe porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV)?

2.    U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje, predstavlja li pretvorba prava trajnog korištenja u pravo vlasništva nad nekretninom, koja se provodi na temelju zakona, isporuku robe u smislu članka 14. stavka 1. u vezi s člankom 2. stavkom 1. točkom (a) Direktive o PDV-u, koja podliježe PDV-u?

3.    Djeluje li općina koja naplaćuje naknadu za pretvorbu prava trajnog korištenja u pravo vlasništva nad nekretninom, koja se provodi na temelju zakona, kao što je ona u okolnostima ovog predmeta, kao porezni obveznik u smislu članka 9. stavka 1. u vezi s člankom 2. stavkom 1. točkom (a) Direktive o PDV-u ili kao javno tijelo u smislu članka 13. Direktive o PDV-u?

____________

1 SL 2006., L 347, str. 1.