Language of document :

A Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Lengyelország) által 2019. szeptember 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gmina Wrocław kontra Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(C-604/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Az alapeljárás felei

Felperes: Gmina Wrocław

Alperes: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A jelen ügyben szereplő körülmények között a tartós földhasználati jog jogszabály erejénél fogva ingatlanon fennálló tulajdonjoggá történő átalakítása a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összefüggésben értelmezett 14. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzáadottértékadó-köteles (továbbiakban: héaköteles) termékértékesítésnek minősül-e?

Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén a tartós földhasználati jog jogszabály erejénél fogva ingatlanon fennálló tulajdonjoggá történő átalakítása a 2006/112 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összefüggésben értelmezett 14. cikkének (1) bekezdése szerinti héaköteles termékértékesítésnek minősül-e?

A jelen ügyben szereplő körülmények között a tartós földhasználati jog jogszabály erejénél fogva ingatlanon fennálló tulajdonjoggá történő átalakítása címén díjat beszedő önkormányzat a 2006/112 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összefüggésben értelmezett 9. cikkének (1) bekezdése szerinti adóalanyként, vagy a 2006/112 irányelv 13. cikke szerinti hatóságként jár-e el?

____________

1 HL 2006. L 347., 1. o.