Language of document :

2019 m. rugpjūčio 9 d. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gmina Wrocław / Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(Byla C-604/2019)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Gmina Wrocław

Atsakovas: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar toks nekilnojamojo turto ilgalaikės nuomos teisės pakeitimas į nuosavybės teisę pagal įstatymą, koks nagrinėjamas pagrindinėje byloje, yra pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) apmokestinamas prekių tiekimas, kaip tai suprantama pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB1 dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 14 straipsnio 2 dalies a punktą, siejamą su 2 straipsnio 1 dalies a punktu?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar nekilnojamojo turto ilgalaikės nuomos teisės pakeitimas į nuosavybės teisę pagal įstatymą yra PVM apmokestinamas prekių tiekimas, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2006/112 14 straipsnio 1 dalį, siejamą su 2 straipsnio 1 dalies a punktu?

3.    Ar savivaldybė, rinkdama rinkliavas už tokį nekilnojamojo turto ilgalaikės nuomos teisės pakeitimą į nuosavybės teisę pagal įstatymą, koks nagrinėjamas pagrindinėje byloje, veikia kaip apmokestinamasis asmuo, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2006/112 9 straipsnio 1 dalį, siejamą su 2 straipsnio 1 dalies a punktu, ar kaip valdžios institucija, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2006/112 13 straipsnį?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1