Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polonia) la 9 august 2019 – Gmina Wroclaw/Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(Cauza C-604/19)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Gmina Wroclaw

Pârât: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Întrebările preliminare

Transformarea dreptului de uzufruct continuu în drept de proprietate asupra unui bun imobil prin efectul legii, precum în cauza de față, constituie livrare de bunuri în sensul articolului 14 alineatul (2) litera (a) coroborat cu articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 , supusă taxei pe valoarea adăugată?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, transformarea dreptului de uzufruct continuu în drept de proprietate asupra unui bun imobil prin efectul legii constituie livrare de bunuri în sensul articolului 14 alineatul (1) coroborat cu articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Directiva 112, supusă TVA-ului?

O municipalitate, prin perceperea unei taxe pentru transformarea dreptului de uzufruct continuu în drept de proprietate asupra unui bun imobil prin efectul legii, precum în cauza de față, acționează în calitate de persoană impozabilă în scopuri de TVA în sensul articolului 9 alineatul (1) coroborat cu articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Directiva 112 sau ca autoritate publică în sensul articolului 13 din Directiva 112?

____________

1     JO 2006, L 347, p 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.