Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Poljska) 9. avgusta 2019 – Gmina Wrocław/Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(Zadeva C-604/19)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Gmina Wrocław

Tožena stranka: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali preoblikovanje trajne pravice uporabe nepremičnine v lastninsko pravico na nepremičninah po zakonu, kot je to v obravnavani zadevi, pomeni dobavo blaga v smislu člena 14(2)(a) Direktive Sveta 2006/112/ES1 z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: Direktiva 112) v povezavi s členom 2(1)(a) te direktive, ki je predmet davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV)?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali preoblikovanje trajne pravice uporabe v lastninsko pravico na nepremičninah po zakonu pomeni dobavo blaga v smislu člena 14(1) Direktive 112 v povezavi s členom 2(1)(a) te direktive, ki je predmet DDV?

3.    Ali občina, ki pobira pristojbine za preoblikovanje trajne pravice uporabe v lastninsko pravico na nepremičninah po zakonu, kot je to v obravnavani zadevi, deluje kot davčni zavezanec v smislu člena 9(1) Direktive 112 v povezavi s členom 2(1)(a) te direktive ali kot javni organ v smislu člena 13 Direktive 112?

____________

1 UL L 347, 2006, str. 1.