Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Hamburg (Германия), постъпило на 16 юли 2019 г. — XW/Eurowings GmbH

(Дело C-541/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Hamburg

Страни в главното производство

Ищец: XW

Ответник: Eurowings GmbH

Преюдициален въпрос

Следва ли, при изчисляване на обезщетението по член 7 от Регламент (ЕО) № 261/20041 , да се взема предвид общото полетно разстояние и когато пътникът достига крайния пункт на пристигане със закъснение от три часа или повече поради закъснение/отмяна на свързващия полет, при положение че първият полет е пристигнал по разписание, двата полета са изпълнени от различни въздушни превозвачи и полетите са резервирани заедно?

____________

1     ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218.