Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 16. juli 2019 – XW mod Eurowings GmbH

(Sag C-541/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Hamburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: XW

Sagsøgt: Eurowings GmbH

Præjudicielt spørgsmål

Skal den samlede flyvestrækning også lægges til grund for beregningen af retten til kompensation i henhold til artikel 7 i forordning nr. 261/2004 1 , når det først er som følge af en forsinkelse/aflysning af den tilsluttende flyvning, at en passager ankommer til det endelige bestemmelsessted med en forsinkelse på tre timer eller mere, mens den første flyvning blev udført i overensstemmelse med tidsplanen, de to flyvninger blev udført af forskellige luftfartsselskaber, og flyvningerne blev reserveret sammen?

____________

1     EUT 2004, L 46, s. 1.