Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 16.7.2019 – XW v. Eurowings GmbH

(asia C-541/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: XW

Vastaaja: Eurowings GmbH

Ennakkoratkaisukysymys

Käytetäänkö asetuksen (EY) N:o 261/20041 7 artiklan mukaista korvausta laskettaessa perustana kokonaislentomatkaa myös silloin, kun lentomatkustajan saapuminen lopulliseen määräpaikkaan viivästyy vähintään kolme tuntia vain liityntälennon viivästymisen/peruutuksen vuoksi, kun syöttölento oli toteutunut aikataulun mukaisesti, näistä kummastakin lennosta olivat vastuussa eri lentoyhtiöt ja lennot varattiin yhdessä?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).