Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hamburg (Duitsland) op 16 juli 2019 – XW/Eurowings GmbH

(Zaak C-541/19)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Amtsgericht Hamburg

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: XW

Verwerende partij: Eurowings GmbH

Prejudiciële vraag

Wordt de gehele vliegroute ook dan ten grondslag gelegd aan de berekening van de compensatie volgens artikel 7 van verordening nr. 261/20041 , wanneer een passagier pas wegens vertraging/annulering van de rechtstreeks aansluitende vlucht met een vertraging van drie uur of meer op de eindbestemming werd geconfronteerd, wetende dat de aanvoervlucht wel punctueel was, beide vluchten door verschillende luchtvaartmaatschappijen werden uitgevoerd en de vluchten gezamenlijk zijn geboekt?

____________

1 Verordening (EEG) nr. 261/2004 [van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91 (PB 2004, L 46, blz. 1).