Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg (Nemecko) 16. júla 2019 – YX/Eurowings GmbH

(vec C-541/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: XW

Žalovaný: Eurowings GmbH

Prejudiciálna otázka

Má sa na účely vypočítania náhrady podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 261/20041 vychádzať z celkovej letovej trasy aj vtedy, ak mal cestujúci vyše trojhodinové meškanie v cieľovom mieste až z dôvodu meškania/zrušenia prípojného letu, ale prvotný let bol presný, oba lety boli prevádzkované rozdielnymi leteckými dopravcami a lety boli rezervované spolu?

____________

1 Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1 ; Mim. vyd. 07/008, s. 10.