Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalsko) dne 30. července 2019 – FRENETIKEXITO – UNIPESSOAL, LDA v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(Věc C-581/19)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně v rozhodčím řízení: FRENETIKEXITO – UNIPESSOAL, LDA

Žalovaný v rozhodčím řízení: Autoridade Tributária e Aduaneira

Předběžné otázky

Pokud, jako je tomu v projednávané věci, společnost;

a)    má jako hlavní předmět činnosti služby sportovního tréninku a wellness, a jako vedlejší činnost zdravotnické služby zahrnující nutriční služby a poradenství, posouzení fyzické kondice, jakož i masáže;

b)    zpřístupňuje svým zákazníkům plány zahrnující výhradně služby sportovního tréninku a plány, které kromě služeb sportovního tréninku zahrnují nutriční služby,

mají pro účely ustanovení čl. 2 odst. 1 [písm.] c) směrnice 2006/112/ES1 ze dne 28[. listopadu 2006] být zdravotnické služby, konkrétně nutriční služby, považovány za vedlejší činnost ke službám sportovního tréninku a wellness, s tím, že toto vedlejší plnění podléhá témuž daňovému zacházení jako hlavní činnost, nebo naopak, mají být zdravotnické služby, konkrétně nutriční služby, a služby sportovního tréninku a wellness považovány za odlišné a nezávislé, takže podléhají příslušným daňovým zacházením stanoveným pro každou z nich?

Je pro účely uplatnění osvobození podle čl. 132 odst. 1 [písm.] c) směrnice 2006/112/ES ze dne 28[. listopadu 2006] nezbytné, aby služby uvedené v daném ustanovení byly skutečně poskytnuty, nebo pro uplatnění osvobození postačuje, aby byly dané služby zpřístupněny tak, že jejich využití závisí výhradně na vůli zákazníka?

____________

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).