Language of document :

A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugália) által 2019. július 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – FRENETIKEXITO – UNIPESSOAL, LDA kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

(C-581/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Az alapeljárás felei

Felperes: FRENETIKEXITO – UNIPESSOAL, LDA

Alperes: Autoridade Tributária e Aduaneira

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ha, mint a jelen ügyben szereplő helyzetben, egy társaság

a)    elsődlegesen a fizikai közérzet javító és a megfelelő fizikai állapot biztosítására irányuló tevékenységet végez, másodlagosan pedig olyan humán-egészségügyi ellátást nyújt, amely magában foglalja a táplálkozással összefüggő szolgáltatást, a táplálkozási tanácsadást, a fizikai állapotfelmérését, és a masszírozást;

b)    olyan programokat bocsát az ügyfelei rendelkezésére, amelyek kizárólag fitnesz szolgáltatásokat tartalmaznak, és olyan programokat, amelyek a fitnesz szolgáltatás mellett a táplálkozással összefüggő szolgáltatásokra is kiterjednek,

a [2006. november] 28-i 2006/112/EK irányelv1 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alkalmazásában úgy kell-e tekinteni, hogy a humán-egészségügyi ellátás, és különösen a táplálkozással összefüggő szolgáltatás a fizikai közérzet javító és a megfelelő fizikai állapot biztosítására irányuló tevékenységhez képest kiegészítő jellegű, ilyen módon a kiegészítő szolgáltatást a főszolgáltatással azonos adójogi bánásmódban kell részesíteni, vagy éppen ellenkezőleg, úgy kell-e tekinteni, hogy a humán-egészségügyi ellátás, különösen a táplálkozással összefüggő szolgáltatás, és a fizikai közérzet javító és a megfelelő fizikai állapot biztosítására irányuló tevékenység különálló és független, ezért azokra a vonatkozásukban külön-külön előírt adójogi bánásmódot kell alkalmazni?

A [2006. november] 28-i 2006/112/EK irányelv 132. cikke (1) bekezdése c) [pontjában] előírt mentesség alkalmazásában szükséges-e, hogy a szóban forgó rendelkezésben szereplő szolgáltatásokat ténylegesen nyújtsák, vagy a szóban forgó mentesség alkalmazásához elégséges, ha e szolgáltatások csupán rendelkezésre állnak, oly módon, hogy azok igénybe vétele kizárólag az ügyfél szándékától függ?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.)