Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. kolovoza 2019. uputio Rechtbank Amsterdam (Nizozemska) – Openbaar Ministerie protiv YC

(predmet C-626/19)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Rechtbank Amsterdam

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Openbaar Ministerie

Tuženik: YC

Prethodna pitanja

Smatra li se državni odvjetnik, koji sudjeluje u sudovanju u državi članici izdavateljici uhidbenog naloga, koji postupa neovisno u izvršavanju svojih dužnosti koje su izravno povezane s izdavanjem europskog uhidbenog naloga i koji je izdao EUN, pravosudnim tijelom koje izdaje uhidbeni nalog u smislu članka 6. stavka 1. Okvirne odluke 2002/584/PUP1 ako je sudac u državi članici izdavateljici uhidbenog naloga ispitao uvjete za izdavanje EUN-a, a osobito njegovu proporcionalnost prije stvarne odluke tog državnog odvjetnika o izdavanju EUN-a?

U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje: je li ispunjen uvjet prema kojem u smislu točke 75. presude Suda od 27. svibnja 2019. (EU:C:2019:456) mora biti dopušten pravni lijek protiv odluke državnog odvjetnika o izdavanju EUN-a i osobito njezine proporcionalnosti, koji u potpunosti ispunjava zahtjeve djelotvorne sudske zaštite ako traženoj osobi nakon njezine stvarne predaje slijedi postupak u kojem se pred sucem u državi članici izdavateljici može istaknuti nevaljanost EUN-a i u kojem taj sudac, među ostalim, ispituje proporcionalnost odluke o izdavanju EUN-a?

____________

1     2002/584/PUP: Okvirna odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL 2002., L 190, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 83. i ispravak SL 2013., L 222, str. 14.)