Language of document :

2019 m. rugpjūčio 22 d. Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Openbaar Ministerie / YC

(Byla C-626/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Amsterdam

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Openbaar Ministerie

Atsakovas: YC

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar prokuroras, kuris dalyvauja vykdant teisingumą išduodančiojoje valstybėje narėje, atlikdamas savo su Europos arešto orderio išdavimu tiesiogiai susijusias užduotis veikia nepriklausomai ir išdavė Europos arešto orderį, laikytinas išduodančiąja teismine institucija, kaip ji suprantama pagal Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR1 6 straipsnio 1 dalį, kai išduodančiosios valstybės narės teisėjas patikrino Europos arešto orderio išdavimo sąlygas, visų pirma jo proporcingumą, prieš šiam prokurorui priimant faktinį sprendimą išduoti Europos arešto orderį?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar sąlyga, kad, remiantis 2019 m. gegužės 27 d. Teisingumo Teismo sprendimo (EU:C:2019:456) 75 punktu, dėl prokuroro sprendimo išduoti Europos arešto orderį, visų pirma dėl jo proporcingumo, turi būti galima pasinaudoti teisminės gynybos priemone, visiškai atitinkančia veiksmingos teisminės gynybos reikalavimus, yra įvykdyta, kai ieškomas asmuo po jo faktinio perdavimo gali pasinaudoti procedūra, per kurią išduodančiosios valstybės narės teisme galima remtis Europos arešto orderio negaliojimu ir šis teismas, be kita ko, tikrina sprendimo išduoti Europos arešto orderį proporcingumą?

____________

1 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 34).