Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 10. detsembril 2019 – DQ versus Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l’Action et des Comptes publics

(kohtuasi C-903/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: DQ

Vastustajad: Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l’Action et des Comptes publics

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 723/20041 , muudetud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ja muude teenistujate teenistustingimuste2 VIII lisa artikli 11 lõikest 1 tulenev õigus on ette nähtud üksnes nendele ametnikele ja lepingulistele töötajatele, kes asuvad pärast Euroopa Liidu institutsioonis ametniku, lepingulise või ajutise teenistujana töötamist esmakordselt liikmesriigi valitsusasutuse teenistusse, või on see hüve kättesaadav ka ametnikele ja lepingulistele teenistujatele, kes naasevad liikmesriigi valitsusasutuse teenistusse pärast töötamist Euroopa Liidu institutsioonis ning kes olid sellel perioodil arvatud reservi või võtnud puhkuse isiklikel põhjustel?

____________

1     Nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 723/2004, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi (ELT 2004, L 124, lk 1; ELT eriväljaanne 01/02, lk 130).

2     Nõukogu 29. veebruari 1968. aasta määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused ning komisjoni ametnike suhtes ajutiselt kohaldatavad erimeetmed (personalieeskirjad) (ELT 1968, L 56, lk 1; ELT eriväljaanne 01/02, lk 5).