Language of document :

A Conseil d'État (Franciaország) által 2019. december 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DQ kontra Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(C-903/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperes: DQ

Alperes: Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2004. március 22-i 723/2004/EGK, Euratom tanácsi rendelettel1 módosított, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatát és az egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeket megállapító rendelet2 VIII. melléklete 11. cikkének (1) bekezdésében biztosított jogosultság kizárólag azon tisztviselők és szerződéses alkalmazottak részére van-e fenntartva, akik – azután, hogy tisztviselőként, szerződéses, illetve ideiglenes alkalmazottként valamely európai uniós intézménynél álltak alkalmazásban – először állnak valamely nemzeti közigazgatási szerv szolgálatába, illetve nyitva áll-e e jogosultság azon tisztviselők és szerződéses alkalmazottak előtt is, akik, miután valamely európai uniós intézménynél végeztek munkát – és ezen időszak alatt személyes okból rendelkezési állományban vagy szabadságon voltak –, visszatérnek a nemzeti közszolgálatba?

____________

1     Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatának, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló 2004. március 22-i 723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL 2004. L 124., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 1. fejezet, 2. kötet 130. o.).

2     Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről, valamint a Bizottság tisztviselőire ideiglenesen alkalmazandó különleges intézkedések bevezetéséről szóló 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (személyzeti szabályzat) (HL 1968. L 56., 1. o.).